e-shop workshopy proběhlé akce rekonstrukce a jak na to

Ochrana osobních údajů

Pokud jste, nebo se v budoucnu stanete naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení EU o ochraně osobních údajů).

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na

e-mail: obchod@anglickasezona.cz

Kdo je správcem osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je  Garden Season s.r.o. Praha 4, Hodkovičky, V Hodkovičkách 528/17a

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří s námi spolupracují v procesu vyřízení objednávek, doručení, reklamací a v rámci zpracování účetnictví. 

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Prohlašujeme

 • že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR
 • že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • že plníme  dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • že umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Bezpečnost dat

Jako správci a uživatelé Vašich osobních dat  se zavazujeme  zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Jaké informace shromažďujeme

Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt).

Pro vystavení řádného dokladu vyžadujeme fakturační údaje, které jsou použity pro splnění zákonných povinností.

Jakým způsobem shromažďujeme informace

Některé informace získáme přímo od Vás (například vyplněním registračního formuláře). Některé zaznamenáváme automaticky (pomocí souborů cookie).

Informace, které získáváme od vás

Shromažďujeme pouze údaje, které se nám rozhodnete poskytnout nebo jsou nezbytně nutné ke splnění zákonných náležitostí (fakturace). Požádáme-li Vás o poskytnutí osobních údajů, nemusíte nám je poskytnout. Případné odmítnutí může mít za následek nemožnost naplno používat eshop www.anglickasezona.cz

Informace, které získáváme automaticky - Cookies

Automaticky zaznamenáváme informace o tom, jakým způsobem používáte webovou stránku našeho e-shopu, k čemuž využíváme soubory cookies. To nám umožňuje analyzovat a následně vylepšovat naše služby.Takto shromážděná data jsou anonymní.

Cookies:

Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. 

Při procházení našich webových stránek je zaznamenávána vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Za jakým účelem shromažďujeme osobní údaje

Osobní informace, které shromažďujeme, nám pomáhají poskytovat a vylepšovat naši nabídku a služby. Dále slouží k efektivní komunikaci s Vámi.

K čemu používáme získané informace

Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností, závazků, 

jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro naše marketingové aktivity (zasílání informací prostřednictvím SMS brány a e-mailu).

Marketing 

zejména pro zasílání informačních e-mailů (jméno + email adresa)  a krátkých informačních SMS zpráv (telefonní číslo). Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, behaviorální data  z pobytu na našich webových stránkách (pomocí coocies), informace o tom, na co klikáte v e-mailu a kdy emaily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení s informacemi.  Jste-li  naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení. Souhlas  vyjadřujete tzv. double opt-in potvrzením při přihlášení.  Toto potvrzení je jasným vyjádřením vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. 

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu na konci každého zaslaného e-mailu, popřípadě na tel čísle 731 741 965.

Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých webových a facebookových stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Sdílení osobních údajů

Údaje jsou k dispozici pouze správci fa. Garden Season s.r.o.. Třetím stranám jsou poskytovány jen v situacích souvisejících  s distribucí (smluvní dopravci) či při realizaci platebního styku prostřednictvím platební brány (je-li zavedena). Dále účetní firmě, která je zodpovědná za vedení účetnictví  a plnění dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.  Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do PC v prostorách firmy - zabezpečeno heslem.
 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku - zabezpečeno jménem a heslem.
 • Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů - zabezpečeno jménem a heslem
 • Šifrovanou komunikací na našich webových stránkách - platný certifikát https
 • Pravidelnou aktualizací softwaru.
 • Bezpečně uzamčenou provozovnou - elektronický zabezpečovací systém + uzamykatelné dveře. 

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací,  využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing), Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
 • Tomáš Kučera, Centario s.r.o., Velflíkova 1428/4, Praha 6
 • Účetní: Dagmar Netolická, firma ELKI s.r.o., Řehořova 42, Praha 3
 • Dopravci: Gondrand s.r.o., Ke Zdibsku 240, Zdiby, Logflex CZ s.r.o., Na dlouhém lánu 103, Říčany, EP-Eurologistik s.r.o., Antala Staška 2027, Praha 4

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, jsou zpřístupněny výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu a vyřizování objednávek, aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu našeho podnikání (účetní). 

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci a spolupracovníci,  kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibujeme, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: office @anglickasezona.cz

 Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat k  doložení informací o tom, které informace a jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovávány a proč. Toto doložení doručíme ve lhůtě 15 dnů.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
  Omezit můžete rozsah osobních údajů, nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. Lhůta je 20 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si  budete přát, abychom na Vás úplně zapomněli, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze všech našich systémů i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. Z toho důvodu můžeme smazat všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás. Věříme, že ve většině případů se dá vše vyřešit dohodou. 

Mlčenlivost

Ujišťujeme Vás, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Lhůty

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Registrovat se Přihlásit se